Circulaire principes toepassen in de bouw betekent anders bouwen. Duurzaam, veerkrachtig, toegankelijk en verantwoord. Circulair bouwen, is bouwen voor verandering.
Schrijf je in op onze mailinglist als je alle nieuwtjes uit de sector wilt volgen.
WAT IS BOOST BOUW LIMBURG?
De bouwsector staat voor ingrijpende uitdagingen. Zo staat de rentabiliteit van onze bouwbedrijven onder grote druk. Dat de winstmarges vaak onder nul dalen, heeft diverse oorzaken. Zoals de zogenaamde faalkosten, die hoog kunnen oplopen door vermijdbare fouten in iedere fase van het bouwproces. De tijdrovende administratieve lasten en de manueel uitgevoerde handelingen zijn andere voorbeelden die drukken op de productiviteit en efficiëntie. Limburgse bouwbedrijven krijgen de kans om intensief te gaan werken rond één van de belangrijkste uitdagingen in de sector: rendabiliteit. Dat wordt mogelijk gemaakt door maatgerichte programma’s rond digitalisering en circulair bouwen die Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg samen hebben uitgewerkt binnen ‘Boost Bouw Limburg’.
Waarom inzetten op circulair bouwen?

In 2019 was de bouwsector in Europa verantwoordelijk voor 40% van de CO2-uitstoot, 50% van het energieverbruik en 33% van alle waterverbruik.

De bouw is hiermee één van de meest vervuilende sectoren.

Hoog tijd om hier verandering in te brengen.

 De sleutel tot succes is de transformatie van de bouwsector naar een meer circulaire en duurzame economie. Een circulaire economie heeft als ultieme doel om de kringlopen van grondstoffen- en materialen te ontsluiten. Op die manier ontstaat er minder impact op het klimaat.

Een duidelijk afgebakende definitie van circulair bouwen is belangrijk. Hoewel er veel definities rond circulair bouwen zijn, kiezen we voor de definitie van Vlaanderen Circulair, OVAM en de Vlaamse Confederatie Bouw:

❝ Circulair bouwen is het toepassen van circulaire principes binnen de bouwsector, zoals circulaire toepassing van materialen met maximaal waardebehoud, sluiten van kringlopen, circulaire exploitatie en onderhoud, levensduurverlenging en optimaal ruimtegebruik. ❞
De komende jaren zetten we in op inspiratie, expertise en innovatie.