As-built registratie van instortkanalen via fotogrammetrie

Met de tendens naar meer energiezuinige woningen en appartementen worden steeds vaker ventilatiesystemen D geïnstalleerd. De nodige kanalen hiervoor worden dikwijls in de constructieve draagvloer gestort. De tracés zoals voorzien in ontwerpfase kunnen in praktijk niet altijd exact gevolgd worden, bijvoorbeeld omdat de kanalen tussen of dwars door de tralieliggers van de breedplaatvloeren gelegd moeten worden. Bovendien kunnen op traditionele werffoto’s de reële tracés achteraf moeilijk bepaald worden. Dit geeft soms problemen als er bijvoorbeeld voor verlichting door de vloeren geboord moet worden.
Voor de betonstort worden met een GoPro beeldopnames vanuit de lucht gemaakt. Uiteraard moeten de kanalen voldoende gefixeerd worden zodat ze niet meer verschuiven tijdens het betonstorten. Idealiter wordt de opnames ook gemaakt voor het plaatsen van de bovenwapening.
De beelden worden via fotogrammetrie software gereconstrueerd tot een 3D-mesh. De vervorming van de lens wordt hierbij ook opgevangen. Van deze mesh wordt een orthografisch beeld gemaakt dat onder 2D-plannen gelegd kan worden.
Aanvullend kan de correcte positie van de kanalen ook gemodelleerd worden tot een as-built 3D-model. Eventuele gevaarlijke boringen, dicht bij deze kanalen kunnen dan via clashdetectie automatisch opgespoord worden. Bovendien kunnen de kanalen met een AR-app ook op de werf gevisualiseerd worden.
Deze workflow viel in de prijzen in de categorie ‘BIM out of the box’ tijdens het event Building the future 2019, georganiseerd door Bimplan. Met deze werkwijze wilde ik aantonen dat ook low-cost technologie kan bijdragen tot een beter bouwproces. Het ingezonden filmpje is hier te bekijken.

Volgende stappen zijn het verder automatiseren en verbeteren van dit proces: bijvoorbeeld het automatisch ‘tracen’ van de kanalen vanuit de foto in plaats van manueel modelleerwerk. En het verder onderzoeken van AR-toepassingen voor het snel en correct positioneren van het model op de werf.