Boost Bouw Limburg: Digitaler en duurzamer voor meer rendement

Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg digitaliseren en verduurzamen Limburgse bouwsector.

 Limburgse bouwbedrijven krijgen de kans om de komende twee jaar intensief te gaan werken rond twee van de belangrijkste uitdagingen in de sector: rendabiliteit en duurzaamheid. Dat wordt mogelijk gemaakt door maatgerichte programma’s rond digitalisering en circulair bouwen die Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg samen hebben uitgewerkt binnen ‘Boost Bouw Limburg’.

De bouwsector staat voor ingrijpende uitdagingen. Zo staat de rendabiliteit van onze bouwbedrijven onder grote druk. Dat de winstmarges vaak onder nul dalen, heeft diverse oorzaken. Zoals de zogenaamde faalkosten, die hoog kunnen oplopen door vermijdbare fouten in iedere fase van het bouwproces. De tijdrovende administratieve lasten en de manueel uitgevoerde handelingen zijn andere voorbeelden die drukken op de productiviteit en efficiëntie.

Nochtans zijn er mogelijkheden om op dat vlak een grote terreinwinst te boeken en de rendabiliteit positief te beïnvloeden. Zowel POM Limburg als Confederatie Bouw Limburg hebben de ervaring dat een doorgedreven digitalisering een belangrijk steentje kan bijdragen. Vandaar dat beide organisaties de handen in elkaar hebben geslagen om de digitalisering bij Limburgse bouwbedrijven een boost te geven. In een gezamenlijk programma gaan ze inzetten op digitale transformatietrajecten van bouwkmo’s, zodat planning, aansturing en opvolging van een bouwwerf digitaal en efficiënt georganiseerd kan worden. Ook gaan ze ambitieuze bedrijven samenbrengen om pilootprojecten op te starten en zo de ganse sector te enthousiasmeren, zowel op gebied van digitaal ondernemen en werken als op vlak van het introduceren van innovaties zoals digitale marketing, AI, data mining, …

Een tweede uitdaging die de sector dient aan te pakken, is duurzaamheid. Zowel het bouwproces als de afgeleverde gebouwen op zich, veroorzaken veel afval en een hoge CO2-uitstoot. Met een intensief programma rond circulair bouwen zijn Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg ervan overtuigd dat er belangrijke stappen in de goede richting kunnen gezet worden. Door de bewustwording te stimuleren rond herbruikbare materialen, energetische waarden of de exploitatie en onderhoud met minimale milieu-impact, kunnen onze bouwbedrijven een kentering in gang zetten. Hierbij zullen verschillende, multidisciplinaire projecten opgestart worden om de kennis rond circulaire bouw in onze regio te versterken, én om deze kennis toe te passen in samenwerking met innovatieve bedrijven. Door deze kruisbestuiving zullen beloftevolle Limburgse bedrijven en initiatieven extra ondersteund worden om te kunnen uitgroeien als koploper in Europa.

“De programma’s die we hebben uitgewerkt, bevatten samenwerkingsvormen in concrete, innovatieve projecten”, zegt Chris Slaets, directeur van Confederatie Bouw Limburg. “We willen een boost geven aan de Limburgse bouwsector. Door kennis en ervaring op basis van best practices en wetenschappelijk studiewerk beschikbaar te maken en met elkaar te delen, gaan onze bedrijven tastbare resultaten kunnen boeken om hun duurzaamheid en rendabiliteit te verbeteren. De inbreng van experts en coaches zal deze processen faciliteren.”

“Door de gezamenlijke strategie van POM Limburg en Confederatie Bouw Limburg om onze bedrijven op vlak van digitaal en circulair bouwen te versterken, creëren we koplopers met een concurrentiële voorsprong”, aldus Tom Vandeput, voorzitter van POM Limburg en gedeputeerde van Economie provincie Limburg. “Het is door ambitieuze bedrijven, kennisinstellingen en overheden rond concrete thema’s te verbinden dat de meest impactvolle projecten kunnen gerealiseerd worden.”

Heel wat Limburgse bouwbedrijven reageerden al enthousiast op het initiatief dat Confederatie Bouw Limburg en POM Limburg samen gaan opzetten. Er volgt nog een oproep voor geïnteresseerde bouwbedrijven om te participeren aan dit innovatief programma. Geïnteresseerden kunnen zich ook nu al melden bij Confederatie Bouw Limburg.

FOTO: v.l.n.r. Noël Slangen, algemeen directeur POM Limburg – Tom Vandeput, voorzitter POM Limburg en gedeputeerde van Economie provincie Limburg – Chris Slaets, directeur Confederatie Bouw Limburg