Bouwsector spreekt voortaan één digitale taal voor Vlaamse infrastructuurwerken

Digitalisering is niet meer weg te denken uit de samenleving. Ook bij infrastructuurprojecten groeit het belang. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geeft de richting aan en ontwikkelt een datastandaard die informatie-uitwisseling tussen bouwpartners moet vergemakkelijken.

Digitale definitie van onze infrastructuur vastgelegd

BIM als verzamelnaam slaat op het virtueel bouwen en het digitaal samenwerken tussen alle projectpartners binnen een bouwproject. Denk maar aan 3D-modellen van de weginfrastructuur (zoals bruggen, verkeerslichten of rioolputjes) en het delen van die digitale gegevens. 

Om de data met verschillende partners te kunnen delen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een datastandaard ontwikkeld: de ObjectTypenBibliotheek (OTL). De OTL is de digitale taal die Vlaanderen spreekt met betrekking tot infrastructuurprojecten. 

OTL is een bibliotheek van alle soorten infrastructuurobjecten, zoals beschreven in de verschillende standaardbestekken. Elk type heeft daarin een eenduidige definitie, een aantal vastgelegde eigenschappen en mogelijke relaties met andere objecttypes. 

Door deze standaard vast te leggen is de digitale definitie van bv. een brugpijler, een verkeerslicht of een rioolputje bepaald. Zo spreken alle betrokken partners (overheid en privé) dezelfde digitale taal wat het samenwerken en uitwisselen van gegevens gemakkelijker en efficiënter maakt.

Building Information Management (BIM) verandert de bouwsector

De bouwsector van vandaag is totaal niet meer te vergelijken met de bouwsector van 10 jaar geleden. Building Information Management (BIM), artificiële intelligentie, 3D-printing, modulair bouwen en drones zullen weldra even gangbaar zijn als bakstenen en beton. Deze evoluties zorgen dat een pak werk op en buiten de werf nu digitaal verloopt. 

Voor die digitale communicatie zal voortaan de OTL-datastandaard, ontwikkeld door AWV, gebruikt worden in de bouwsector. 

“Deze datastandaard is een belangrijke stap in het virtueel samenwerken tussen overheid en private partners,” zegt Vlaamse minister van mobiliteit Lydia Peeters. “Door de OTL wordt slimmer virtueel ontwerpen en plannen gemakkelijker, spreken overheden en private partners dezelfde digitale taal en kunnen infrastructuurwerken vlotter en duurzamer worden gerealiseerd én beheerd.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer, Lantis, De Vlaamse Waterweg en De Werkvennootschap hebben al de eerste contracten gelanceerd met deze nieuwe standaard. De standaard kwam tot stand op initiatief van het Agentschap Wegen en Verkeer in samenwerking met bouwsector en andere infrastructuurbeheerders. 

Open standaarden

De standaard past ook in het OSLO standaardenprogramma (Open Standaarden voor Linkende Organisaties), waar Vlaanderen al een tijdje op inzet om gegevens tussen verschillende spelers makkelijker te kunnen gebruiken. De standaard komt vanuit Vlaanderen, maar is daarom niet beperkt tot Vlaanderen of Vlaamse spelers. De datastandaarden zijn open. Iedereen kan ze overnemen en op vraag van de private partners hoopt het Agentschap Wegen en Verkeer natuurlijk dat alle infrastructuurbeheerders hier gebruik van zullen maken, want zo streven we naar uniformiteit en standaardisatie in de bouwsector. 

Meer informatie over BIM-gericht werken vindt u op https://wegenenverkeer.be/zakelijk/bim